Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva pre právnické, fyzické osoby 

Vykonávanie  účtovníckych služieb, miezd a personalistiky  pre právnické, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie. Súčasťou poskytnutých služieb je aj poradenstvo a konzultácie v ponúkaných oblastiach.

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy, pracovných zmlúv a i.

Daňové priznanie dane z motorových vozidiel, DPH,  dani z nehnuteľnosti a i.

Vykonanie ročných daňových priznaní pre právnické osoby, fyzické osoby, o.z., n.o.

Podrobné informácie sú Vám k dispozícii na požiadanie.