O nás

Právna forma spoločnosti

Spoločnosť PACTUM s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12. 2. 2003 podľa zákona č. 513/91 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vložka číslo 13856/V. 

Predmet činnosti spoločnosti

 • maloobchod a veľkoobchod
 • faktoring a forfaiting 
 • leasing spojený s financovaním 
 • reklamná a propagačná činnosť     
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb     
 • sekretárske služby     
 • prenájom motorových vozidiel       
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu     
 • prenájom strojov a strojných zariadení     
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti     
 • organizovanie kultúrno – spoločenských a športových podujatí     
 • prenájom dopravných zariadení a strojov       
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na športovú činnosť, regeneráciu a rekondíciu       
 • predaj na priamu konzumáciu priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov      
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 
 • ekonomické poradenstvo a vedenie účtovníctva       
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach       
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov       
 • prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb       
 • personálne poradenstvo – poradenská činnosť v oblasti využitia ľudských zdrojov     
 • sprievodca cestovného ruchu     
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie 
 • spracovanie údajov     
 • poradenstvo a vypracovanie projektov na získavanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti 
 • technicko – organizačná pomoc pri realizácii projektov na získavanie finančných prostriedkov z Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti