Čistiarne odpadových vôd

Výhradný predajca kontajnerových kompaktných jednotiek – čistiarní odpadových vôd spoločnosti AQWISE-WISE WATER Technologies Ltd., Izrael pre obce, mestá, rekreačné oblasti


Technológia

Riešenia spoločnosti Aqwise sa zakladajú na širokom rozsahu inovačných procesov na báze biofólie. Technológia spoločnosti Aqwise, ktorá je výsledkom viac ako desaťročného
multidisciplinárneho teoretického a praktického výskumu a vývoja, zaraďuje spoločnosť k svetovým lídrom vo svojom odbore. Medzi riešenia spoločnosti Aqwise patria:

 • Aeróbne riešenia AGAR® (Pridanie reaktoru pre nárast vháňaného vzduchu), ktoré obsahujú AGAR® MBBR a AGAR® IFAS za účelom efektívneho odstraňovania BOD a intenzívneho odstraňovania nutrientov v zariadeniach klientov z komunálnej sféry a priemyselného sektora.
 • Anaeróbne riešenie DACS® (Spádový anaeróbny systém nosičov), ktoré obsahujú vysokorýchlostný anaeróbny proces DACS® a proces DACS® DANA, ktoré umožňujú jednoduché a účinné odstránenie COD a získavanie energie pre rôzne priemyselné odvetvia.


Rozhodujúce výhody pre zákazníka

Aqwise je svetovým lídrom v oblasti vývoja a zavádzania inovatívnej vody a riešení na čistenie odpadových vôd. Inovatívna a v praxi osvedčená technológia spoločnosti Aqwise znižuje hladiny BOD a zvyšuje možnosti odstraňovania nutrientov (výživných látok). Spoločnosť Aqwise ponúka aeróbne a anaeróbne riešenia pre najrôznejšie priemyselné a komunálne potreby a dodáva najvhodnejšie integrované riešenia ako pre nové, tak aj pre existujúce zariadenia – od malých kompaktných prevádzok až po veľké zariadenia. Stovky úspešne realizovaných čistiarní vôd a odpadových vôd po celom svete sú dôkazom toho, že používaná projektová metodológia spoločnosti Aqwise a široký rozsah služieb sú navrhnuté tak, aby sa dosiahli požadované priority svetových zákazníkov ako aj ich požiadavky na prevádzku.


Komunálna sféra

 • Reagovanie na rozvíjajúcu sa reguláciu
 • Aktualizácia starnúcej infraštruktúry a rekonštrukcia existujúcich zariadení
 • Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu
 • Realizácia rozsiahlych operácií v závislosti od rastúcej populácie
 • Obnova kontaminovaných podzemných a povrchových vodných zdrojov


Priemyselný sektor

 • Dodržiavanie priemyselných regulačných požiadaviek na vypúšťanie odpadových vôd
 • Reagovanie na variabilný prítok, sezónne špičky a vysoké organické zaťaženie
 • Zjednodušenie každodennej prevádzky a proces čistenia
 • Zvýšenie opakovaného použitia vody až do dosiahnutia nulovej úrovne znečistenia vypúšťanej kvapaliny (ZLD)
 • Zníženie nákladov na energiu a využitie energie


Profesionálne služby

Aqwise ponúka svojim svetovým zákazníkom široký rozsah profesionálnych služieb prostredníctvom univerzálnych obchodných modulov.

Analýza prevádzky a pilotný projekt / Návrh a optimalizácia procesov / Spustenie a uvedenie do prevádzky / Projekty na kľúč / Školenie operátorov / Prevádzka a správa / Pokračujúca technická podpora / Financovanie projektu