Certifikáty

Poradca a sprostredkovateľ pre prípravu a získanie Certifikátov ISO

Odborné poradenstvo pri zavádzaní systémov ISO, spracovanie projektov budovania systémov, analýza stavu, vypracovanie základných postupov a v závere zabezpečenie certifikácie so získaním „Certifikátu“ odbornou akreditovanou  spoločnosťou,  platné na 3 roky, počas ktorých sa budú vykonávať certifikačné audity pre udržanie Certifikátov.

Vykonaním odborného poradenstva a auditu obhájenia môžete získať nasledovné Certifikáty:

  • ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO OHSAS 18001 Systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
  • ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácii (SMIB)

Súčasťou získania certifikátov sú vykonávané školenia pre manažment a interných audítorov.

Celý proces od prípravy k získaniu Certifikátu prebieha veľmi rýchlo v záujme klienta.

Bližšie informácie Vám poskytneme mailom, telefonickým alebo osobným kontaktom.